Thiết kế nội thất
Thiết kế phòng bếp PA1:

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)
 
Thiết kế phòng bếp PA2:

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)
 
Thiết kế phòng ngủ:

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)
Không gian phòng thờ:

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)

Thiết Kế Biệt Thự Vinhomes Imperia Hải Phòng - Anh Thắng (P2)